ZÁPIS do MŠ 2024

ZÁPIS DO MŠ 2024

Vážení rodiče,

zveme Vás k zápisu do Mateřské školy Kosmonautů Havířov Podlesí

Místo pro podání žádosti: • kancelář MŠ Kosmonautů 4, Havířov-Podlesí

Doba pro podání žádosti:

  • 14. května 2024 od 9.00 do 16.00 hod.
  • 15. května 2024 od 9.00 do 12.00 hod,

Počet přijímaných dětí je: • MŠ Kosmonautů - 22 míst

V případě přijetí dítěte s podpůrnými opatřeními třetího až pátého stupně nebo dítěte mladšího tří let bude počet přijímaných dětí snížen v souladu s právními předpisy (vyhl. 14/2005 Sb.).

Zákonný zástupce u zápisu doloží:

  • vyplněný formulář žádosti o přijetí
  • vyplněný evidenční list dítěte, potvrzený dětským lékařem o provedení očkování nebo o kontraindikaci                      (u dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné, nepožaduje škola doklad o očkování)
  • rodný list dítěte
  • občanský průkaz zákonného zástupce
  • žádají – li rodiče o přijetí dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami, doloží doporučení k poskytování podpůrných opatření vydané školským poradenským zařízením, bylo – li vydáno (§ 16 školského zákona)

Formuláře „Žádost o přijetí“ a „Evidenční list“ si mohou rodiče vyzvednout v kanceláři mateřské školy v době provozu mateřské školy nebo stáhnout v záložce "Dokumenty" - formuláře nebo viz. níže.

Zápis je povinný pro děti, které dovrší 5 let k 31. 8 .2024, pokud ještě nedocházejí do MŠ.
Dokumenty: