Prohlášení o přístupnosti

Úvod

Tato webová prezentace malého rozsahu je vytvořena s ohledem na maximální přístupnost obsahu. Informace jsou uveřejněny ve formě, která je v souladu s vyhláškou o přístupnosti. Prezentace splňuje všechny důležité zásady přístupnosti podle metodického pokynu Metodický pokyn k vyhlášce č. 64/2008 Sb., o formě uveřejňování informací souvisejících s výkonem veřejné správy prostřednictvím webových stránek pro osoby se zdravotním postižením (vyhláška o přístupnosti). Prezentace byla vytvořena podle specifikace W3C HTML5 a vizuálně naformátovaná pomocí kaskádových stylů (CSS3). Vzhled webu byl testován v běžně používaných prohlížečích.

Nezávislost na vstupním/výstupním zařízení

 • Přístup k obsahu webových stránek není závislý na použití určitého typu výstupního zařízení (PC, chytrý telefon, prohlížeč, čtečka apod.).
 • K obsahu se lze dostat pomoci myši nebo klávesnice.

Textový obsah 

 • Veškeré zveřejněné texty jsou definovány v relativních jednotkách a je možno libovolně upravovat jejich velikost pomocí standardních nástrojů internetového prohlížeče.
 • Použití editoru formátovaného textu pro autory obsahu jednotlivých stránek a článků může zapříčinit výskyt prvků v rozporu s uvedenou validitou. Struktura ani funkčnost webu není ovlivněna.

Video obsah

 • V případě videa může být použita technologie Adobe Flash, či je použito standardní Youtube video s jeho ovládáním.

Obrázky a fotogalerie 

 • Fotogalerie na těchto stránkách používají technologii JavaScript pro efekt zvětšení fotografie, spuštění prohlížeče fotogalerie a zobrazení fotogalerie.
 • Není-li JavaScript dostupný, obrázky se načtou bez efektu - jako běžný odkaz na jinou stránku.

Odkazy

 • Odkazy, vedoucí na stránky mimo tento web, nejsou otevírány do nového okna prohlížeče.

Formát souborů

Na stránkách se mohou objevit odkazy na dokumenty ke stažení, které jsou v jiné podobě než hypertextové. Odkazy na takové soubory jsou doplněny informací o jejich formátu a velikosti.

Obvyklé typy souborů ke stažení:

 • PDF - dokumenty v tiskové podobě, k prohlížení slouží program Adobe Acrobat Reader., který lze stáhnout z internetového serveru společnosti Adobe Systems, Inc.
 • DOC, XLS, PPT - dokumenty produktů společnosti Microsoft takovýto soubor dokáže zobrazit a editovat většina běžně používaných textových editorů Word Viewer, Excel, Viewer, PowerPoint Viewer.
 • RAR, ZIP - komprimovaný archiv souborů, k jeho otevření lze použít software 7zip.

Kontakt na správce obsahu

        MŠ Kosmonautů 

        E-mail:    [email protected]

Kontakt na technického správce

       CCR Infinitum s.r.o.

        E-mail:    [email protected] 

      


V Havířove dne 1. 9. 2019