Projekty

Školní rok 2022/2023


                            


Šablony OP JAK Mateřská škola Balzacova

Mateřská škola získala finanční podporu v rámci Operačního programu Jan Amos Komenský v částce 818 835,-Kč.

Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_002/0001215

Cíl projektu: poskytnutí personální podpory prostřednictvím školní asistentky a osobnostně sociální a profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání.
DIGITALIZUJEME ŠKOLU


REALIZACE INVESTICE NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY - KOMPONENTA 3.1


V rámci komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace investice přispívá na vybavení žáků digitálními technologiemi pro rozvoj jejich informatického myšlení a digitálních kompetencí a na prevenci digitální propasti.   


                                                     
 

SE SOKOLEM DO ŽIVOTA aneb SVĚT NEKONČÍ ZA VRÁTKY, CVIČÍME SE ZVÍŘÁTKY

V projektu s názvem Se Sokolem do života aneb Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky se zaměřuje na nejmladší generaci - na předškoláky.

Děti se učí vnímat pohyb jako přirozenost a součást jejich života a to díky kladné motivaci, při které je všemi aktivitami provází postavičky zvířátek. 

SYSTÉM PODPORY PROFESNÍHO ROZVOJE UČITELŮ A ŘEDITELŮ

Zapojili jsme se do projektu Systematické podpory pro všechny učitele a ředitele, který nabízí inspiraci, aktuální informace a zkušenosti.

Pomáhá učitelům učit.

Přispívá k profesnímu rozvoji ředitelů.

Propojuje školy.                                                         


PARTNERSKÁ ŠKOLA SYPO

PILOTÁŽ MODELU SYSTÉMU PODPORY ZAČÍNAJÍCÍCH UČITELŮ

Od června 2020 jsme zapojení do Pilotážního modelu systému podpory začínajících učitelů.

                                                         ŠABLONY III MŠ BALZACOVA


Mateřská škola opět získala finanční podporu v rámci šablon III na zajištění vzdělávání dvouletých dětí - financování chůvy v MŠ Balzacova a v MŠ Kosmonautů v částce 462 000,-Kč. ŠABLONY II MŠ BALZACOVA

Mateřská škola získala finanční podporu v rámci Šablon II na zajištění vzdělávání dvouletých dětí - financování chůvy v MŠ Balzacova a v MŠ Kosmonautů v částce 730 00,-Kč.