Zákony a vyhlášky

Školský zákon - https://www.msmt.cz/dokumenty-3/skolsky-zakon

Vyhláška o předškolním vzdělávání - https://www.msmt.cz/file/43486/

Zákon č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů , ve znění pozdějších předpisů - https://www.mfcr.cz/cs/legislativa/legislativni-dokumenty/2000/zakon-c-250-2000-sb-3447

Zákon č. 205/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony - https://www.mzcr.cz/zakon-c-205-2020-sb-kterym-se-meni-zakon-c-258-2000-sb-o-ochrane-verejneho-zdravi-a-o-zmene-nekterych-souvisejicich-zakonu-ve-zneni-pozdejsich-predpisu-a-dalsi-souvisejici-zakony/

Vyhláška o školním stravování - https://www.msmt.cz/vzdelavani/skolni-stravovani

Zákon o pedagogických pracovnících - https://www.msmt.cz/dokumenty-3/zakon-o-pedagogickych-pracovnicich-1