O nás

Mateřská škola na ulici Kosmonautů se nachází v městské části Podlesí. Je lehce dostupná městskou hromadnou dopravou, v blízkosti máme klidovou a odpočinkovou zónu nedalekého lesoparku a parku pod soudem. Po nahlédnutí do školní kroniky zjistíme, že mateřská škola zahájila svůj první školní rok dne 28. 9. 1977. Od roku 1995 je organizace mateřské školy vedena se statusem právního subjektu – příspěvková organizace Statutárního města Havířova. V roce 2017 jsme byli sloučení s blízkou mateřskou školou Balzacova a jsme jejím odloučeným pracovištěm.  Získání titulu Ekoškola v roce 2016 bylo pro nás zásadní a v duchu této filosofie je nyní směrována naše výchovná a vzdělávací činnost v oblasti environmentální výchovy. Mateřská škola pracuje podle Školního vzdělávacího programu „Projít branou“, který provází dítě během celé předškolní docházky a rozvíjí jeho osobnost, zdravé sebevědomí a zájem aktivně se angažovat ve vztahu k prostředí, kde žije.

Mateřská škola má tři třídy. První třída je pro děti ve věku od dvou do čtyř let a je třídou adaptační. Program této třídy je zaměřen především na postupnou adaptaci, socializaci a přiměřenou samostatnost dětí, je jim zde také k dispozici chůva. Druhá a třetí třída jsou třídy heterogenní pro děti ve věku od 3 do 6 (popř. 7) let. Děti se učí žít ve společnosti svých vrstevníků, učí se spolupracovat, je rozvíjena jejich samostatnost, vlohy i nadání, jsou vytvářeny podmínky pro jejich hru i učení. Ale hlavně je dítě respektováno jako individuální osobnost.

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.