Programy pro děti

Rozpis programů ve školním roce 2020/21

Pondělí - Klubík předškoláka - lichý týden - skupina dětí z Komet, sudý týden - sk. dětí z Rakeťáků- 14,30 - 15,30 hod.

Úterý - Ekolínek - lichý týden 13,30 - 15,30 hod., Keramika - sudý týden 14,30 - 15,30 hod.

Středa - Karate - Judo - 15,00 - 15,45 hod.

Čtvrtek - Tanečky - sudý týden -14,30 - 15,30 hod.


Všechny programy startují od 5. října 2020 a trvají do 31. května.


Ekolínek

p. učitelka Irena Funioková

Cílem Ekolínku je vypěstovat u dětí základy uvědomělého ochranářského vztahu k přírodě a životnímu prostředí. Získají zkušenosti a poznatky o možnostech péče o zvířata a přírodu, ale i o negativních dopadech lidské činnosti na svět.

Keramika

p. učitelka Renáta Mihulková

Děti se naučí základní způsoby vytváření z hlíny (modelování se zrakovou kontrolou koordinace oko x ruka ,práce s plátem – válečkem, vyštipování, kresba do hlíny, otiskování různých materiálů, vykrajování). Zároveň se naučí pro ně dostupné techniky dekorování výrobků – glazování. Pracují v menších skupinách (4 – 5). Je doporučena zástěra, ale není nutná, neboť keramická hlína, glazura se dá vyprat. Vhodné pro děti od 4 let. Cena za program – 75 Kč za měsíc, platí se vždy na celé pololetí – tj. 375 Kč.

Tanečky

p. učitelka Kristýna Vašíčková, DiS.

Program je určen pro děti od 4 -6 let. Děti si osvojí správné držení děla, základy pohybové průpravy a rytmiky. Naučí se nejzákladnější krokové taneční variace. Budou vedeny k radosti z pohybu a jeho sladění s hudbou různého žánru. Zlepší si koordinaci pohybu, prostorovou orientaci a pohybovou paměť. Nenáročnými pohybovými prostředky se naučí ovládat své tělo. Zvládnou jednoduchou choreografii s hudebním doprovodem. Vše bude probíhat formou zábavy a hry.

Klubík předškoláka

p. učitelky: Mgr. Ivana Potyková. Bc. Lucie Filipová

Hravou formou budeme rozvíjet schopnosti, dovednosti a funkce, které jsou důležité pro dobré a kvalitní zvládnutí základů čtení, psaní a počítání – rozvíjení zrakového i sluchového vnímání, jemné motoriky, předmatematickou i předčtenářskou gramotnost. V rámci programu budou pozváni několikrát i rodiče. Přítomnost rodiče je velmi důležitá. Rodič získá nejen náměty pro domácí činnost, ale zároveň stráví čas se svým dítětem, které se mu předvede v novém světle, ukáže své dovednosti, což je pro dítě i rodiče velmi cenné. Maximální počet 15 dětí.

Karate-Judo

P.trenér Mario Bortolli

Zábavnou formou her a soutěží se děti naučí základy karate, gymnastiky a atletiky. Rozvíjí své pohybové schopnosti i koordinaci pohybu. Upozorňujeme, že Karate-judo probíhá ve třídě formou pronájmu subjektům a na děti se, v případě úrazu, nevztahuje pojištění!

Cena za měsíc – 250 Kč.

Cvičení ve sportovní hale

Nejméně jednou měsíčně budou vyjíždět děti z Rakeťáků a Komet cvičit do Sportovní haly v ZŠ Žákovská. Dopravu zajišťuje zřizovatel. Bližší informace a termíny cvičení budou na nástěnkách tříd.

Škola v přírodě

Na letošní školní rok je naplánovaná v termínu od 19. dubna na Vysočině v Březové. Přednost mají předškoláci.

Plavání

Začínáme již 18. 9. Maximální počet 25 dětí. Výuka je naplánovaná na 12 lekcí, cena za 1 lekci je 75 Kč, celkem tedy 900 Kč + cena za dopravu. Platbu je nutné provést ještě před zahájením výuky na účet školky.

Lyžařský výcvik

Probíhá většinou v lednu, možnost zapůjčení vybavení.

Informace budou v dostatečném předstihu.

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.