Programy pro děti

Rozpis programů ve školním roce 2021/22

Pondělí   Karate - Judo - 14,00 - 14,45 hod. - každý týden

               Ekolínek – sudý týden 13,30 – 16,00 hod.

Úterý      Keramika - lichý týden 14,30 - 15,30 hod.

Středa    Klubík předškoláka - lichý týden 14,30 – 15,30 hod.

              Hýbánky – sudý týden - mladší děti - 14,30 - 15,15 hod.

                                                    - starší děti - 15,15 - 16,00 hod.


Všechny programy startují od 4. října 2021 a trvají do 31. května 2022.


Ekolínek

p. učitelka Irena Funioková

Cílem Ekolínku je vypěstovat u dětí základy uvědomělého ochranářského vztahu k přírodě a životnímu prostředí. Získají zkušenosti a poznatky o možnostech péče o zvířata a přírodu, ale i o negativních dopadech lidské činnosti na svět.

Keramika

p. učitelka Renáta Mihulková

Děti se naučí základní způsoby vytváření z hlíny (modelování se zrakovou kontrolou koordinace oko x ruka ,práce s plátem – válečkem, vyštipování, kresba do hlíny, otiskování různých materiálů, vykrajování). Zároveň se naučí pro ně dostupné techniky dekorování výrobků – glazování. Pracují v menších skupinách (4 – 5). Je doporučena zástěra, ale není nutná, neboť keramická hlína, glazura se dá vyprat. Vhodné pro děti od 4 let. Cena za program – 75 Kč za měsíc, platí se vždy na celé pololetí – tj. 375 Kč.

Hýbánky

p. učitelka Bc. Lucie Filipová

Program je určen pro děti od 4 -6 let. Děti si osvojí správné držení děla, základy pohybové průpravy a rytmiky. Naučí se nejzákladnější krokové taneční variace. Budou vedeny k radosti z pohybu a jeho sladění s hudbou různého žánru. Zlepší si koordinaci pohybu, prostorovou orientaci a pohybovou paměť. Nenáročnými pohybovými prostředky se naučí ovládat své tělo. Zvládnou jednoduchou choreografii s hudebním doprovodem. Vše bude probíhat formou zábavy a hry. V letošním roce budou Hýbánky zaměřeny na vystoupení na akci města „Havířov v pohybu“.

Klubík předškoláka

p. učitelka Mgr. Ivana Potyková

Hravou formou budeme rozvíjet schopnosti, dovednosti a funkce, které jsou důležité pro dobré a kvalitní zvládnutí základů čtení, psaní a počítání – rozvíjení zrakového i sluchového vnímání, jemné motoriky, předmatematickou i předčtenářskou gramotnost. V rámci programu budou pozváni několikrát i rodiče. Přítomnost rodiče je velmi důležitá. Rodič získá nejen náměty pro domácí činnost, ale zároveň stráví čas se svým dítětem, které se mu předvede v novém světle, ukáže své dovednosti, což je pro dítě i rodiče velmi cenné - musíme ale počkat, až to zase bude možné. 

Karate-Judo

P.trenér Mario Bortolli

Zábavnou formou her a soutěží se děti naučí základy karate, gymnastiky a atletiky. Rozvíjí své pohybové schopnosti i koordinaci pohybu. Upozorňujeme, že Karate-judo probíhá ve třídě formou pronájmu subjektům a na děti se, v případě úrazu, nevztahuje pojištění!

Platba říjen – prosinec – 650Kč

Cvičení ve sportovní hale

Nejméně jednou měsíčně budou vyjíždět děti z Rakeťáků a Komet cvičit do Sportovní haly v ZŠ Žákovská. Dopravu zajišťuje zřizovatel. Bližší informace a termíny cvičení budou na nástěnkách tříd. Cvičení nastartuje zřejmě až od ledna- dle pokynů zřizovatele.

Plavání

Začínáme již 14. 9. Maximální počet 25 dětí. Přednost mají předškoláci a starší děti. Výuka je naplánovaná na 12 lekcí, cena za 1 lekci je 75 Kč, celkem tedy 900 Kč + cena za dopravu. Platbu je nutné provést ještě před zahájením výuky na účet školky.

Šachy - nově

p. Vlastimil Neděla

V rámci Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání, budou děti docházet jednou týdně na MŠ Balzacovou, kde získají prvotní zkušenosti s touto královskou hrou. Pro předškolní a nadané děti.

Lyžařský výcvik

Probíhá většinou v lednu, možnost zapůjčení vybavení.

Informace budou v dostatečném předstihu.