Programy pro děti

Rozpis programů ve školním roce 2022/23

Pondělí  Karate - Judo - každý týden - 15,00 - 15,45 hod.

Úterý     Klubík - sudý týden 14,45 - 15,30 hod.

              Kutílek - lichý týden 14,45 - 15,30 hod.

Středa    Hýbánky - sudý týden 14,45 - 15,30 hod.

              Sporťáček - lichý týden 14,45 - 15,30 hod.

Čtvrtek   Ekolínek - lichý týden 13,30 - 16,00 hod.


Kroužek Keramika byl kvůli porouchané vypalovací peci pro rok 2023 zrušen.

 

Všechny programy startují od 5. října 2022 a trvají do 31. května 2023.


Karate-Judo

P.trenér Mario Bortolli

Zábavnou formou her a soutěží se děti naučí základy karate, gymnastiky a atletiky. Rozvíjí své pohybové schopnosti i koordinaci pohybu. Upozorňujeme, že Karate-judo probíhá ve třídě formou pronájmu subjektům a na děti se, v případě úrazu, nevztahuje pojištění! Platba říjen – prosinec – 650Kč

Klubík předškoláka

p. učitelka Renáta Mihulková


Kutílek

p. učitelka Mgr. Nelly Kiedroňová

Polytechnicky zaměřený kroužek „Kutílek“, je vhodný pro děti od 5 let. Děti budou mít možnost pracovat s reálným pracovním nářadím, jim uzpůsobeným. Dále budou mít možnost zkusit si různé pokusy. Cílem je děti seznámit přirozenou cestou s různými druhy materiálů, nářadím a náčiním. Rozvíjet tvořivost, zručnost, jemnou motoriku, estetické cítění a podporovat zvídavost. Umět zacházet s nářadím a soustředit se na činnost. Vyzkoušet tvořit z přírodnin, zbytkových materiálů (upcyklace). Záměrem je vést děti k šetrnosti a ohleduplnosti přírody, kamarádů a k sobě. Nebát se bádat, objevovat a zkoušet.

Hýbánky

p. učitelka Bc. Lucie Filipová

Program je určen pro děti od 4 -6 let. Děti si osvojí správné držení děla, základy pohybové průpravy a rytmiky. Naučí se nejzákladnější krokové taneční variace. Budou vedeny k radosti z pohybu a jeho sladění s hudbou různého žánru. Zlepší si koordinaci pohybu, prostorovou orientaci a pohybovou paměť. Nenáročnými pohybovými prostředky se naučí ovládat své tělo. Zvládnou jednoduchou choreografii s hudebním doprovodem. Vše bude probíhat formou zábavy a hry. 

Sporťáček

p. učitelka Bc. Elizabeth Uhlová

Zájmový kroužek Sporťáček je zaměřen na všestranné pohybové aktivity. Cílem je rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovednosti v oblasti hrubé motoriky a orientace v prostoru zábavnou formou. Děti budou vedeny ke kladnému vztahu ke sportu a pohybu, vyzkouší si nejrůznější pohybové hry, překážkové dráhy, cvičení s nářadím i hudebně - pohybové činnosti. 


Ekolínek

p. učitelka Irena Funioková

Cílem Ekolínku je vypěstovat u dětí základy uvědomělého ochranářského vztahu k přírodě a životnímu prostředí. Získají zkušenosti a poznatky o možnostech péče o zvířata a přírodu, ale i o negativních dopadech lidské činnosti na svět.


Cvičení ve sportovní hale

Nejméně jednou měsíčně budou vyjíždět děti ze všech tříd cvičit do sportovní haly v ZŠ Žákovská. Dopravu zajišťuje zřizovatel. Bližší informace a termíny cvičení budou na nástěnkách tříd. Děti si sebou berou batůžky, pití, sportovní převlečení.


Šachy

p. Vlastimil Neděla

V rámci Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání, budou děti docházet jednou týdně na MŠ Balzacovou, kde získají prvotní zkušenosti s touto královskou hrou. Pro předškolní a nadané děti.