Ceny a platby

Stravné i školné se od školního roku 2023/2024 hradí vždy předem.

 • první platba proběhne v měsíci srpnu

Platbu provedete výhradně inkasem, které je stahováno k 15. dni v měsíci.(odhlášky budou zohledněny v inkasu s měsíčním zpožděním)

Do příkazu k inkasu si dejte tento limit:

 • děti stravné + školné 1600,-
 • děti stravné (předškoláci) 1100,-
 • ostatní strávníci 1800,-

Potvrzení (přihláška ke stravování) o povolení inkasa předložte vedoucí školní jídelny.

Platby zaslané mimo inkaso jednorázovým příkazem nebudou dále umožněny, tyto platby budou vráceny zpět na účet, ze kterého byly odeslány!

V případě, že se z jednoho účtu stahuje více plateb, je třeba mít nastavit limit pro všechny platby(součet všech limitů). Nezatrhávejte v tomto případě frekvenci stahování 1x měsíčně - nestáhla by se Vám platba pro druhé dítě.

Pokud nedojde ke stažení inkasa, musí se platba uhradit v hotovosti na pokladně MŠ ve výběrových dnech!


Stanovené ceny platné od 1.9.2023

 • výše školného 450,- Kč (předškolní děti školné neplatí, odložená školní docházka již také ne)
 • výše stravného - celodenní 39,- Kč 
 • odklad školní docházky 41,- Kč 
 • cizí strávníci, nedotovaný oběd 70,- Kč 
 • Celodenní strava - ranní svačinka s nápojem, dopolední čerstvé ovoce a zelenina (nabídka se upravuje dle aktuální sezóny), celodenní pitný režim ( fresh džusy, čaje, čistá voda, minerálka...), obědové menu, odpolední svačinka s nápojem
 • Výdej obědů do jídlonosičů od 11,00 - do 11.15 hod.
 • Odhlášení stravy je možné do 13 hod. den předem prostřednictvím omluvenek! Děti mají nárok na dotovaný oběd pouze ve dnech, kdy jsou přítomné ve školce, a první den neplánované nepřítomnosti( např. náhlé onemocnění) dle vyhlášky č. 107/2005 Sb. V tomto případě lze stravu vydat do jídlonosičů od 11.00 do 11.15 hod. Další dny jsou rodiče povinni dítě odhlásit!


Vedoucí školní jídelny:            Ivana Baraboszová

Email:                                        [email protected]

Tel.:                                            kancelář - 553810423


Pronájmy a služby

 • v rámci zvýšení pohybové soběstačnosti dětí vede program Karate-judo instruktor a to pouze 1x týdně v odpoledních hodinách pro děti mateřské školy