Ceny a platby

• první platba se provádí během měsíce září

• výše platby na dané období bude uvedena v rodičovském rozhraní našich webových stránek

Podrobnosti budou včas uvedeny v samostatné aktualitě týkající se přihlášení na nové rodičovské účty, způsob omlouvání dětí a provádění plateb.

Platbu můžete provést:

Převodem na účet:

• č. účtu 19-3497310277/0100 (číslo účtu naleznete na nástěnce při vchodových dveřích, na www.stránkách školy - Kontakty).

do poznámky platby uvádějte příjmení dítěte (dopsat můžete platba za - školné, stravné, plavání, flétna....)

Hotově:

• u p. ekonomky,bude vypsán termín (písemně na nástěnce).

• p. ekonomku najdete – na mateřské škole Balzacova nebo u nás- boční vchod školní jídelny, možno platit i u hlavní paní kuchařky.

Stanovené ceny:

Dne 29. června 2020 Vám oznamujeme, že od září 2020 dochází z důvodu enormního navýšení cen k úpravě stravného i školného takto:

  • výše stravného - celodenní 36 Kč
  • nemléčná dieta - 40 Kč (děti s odloženou školní docházkou 42 Kč)
  • bezlepková dieta - 48 Kč (děti s OŠD 50 Kč)
  • odklad školní docházky - 38 Kč
  • výše školného 450 Kč (předškolní děti školné neplatí, odložená školní docházka již také ne)
  • cizí strávníci 60 Kč - výdej obědů do jídlonosičů od 11 do 11,15 hod.

Pronájmy a služby

  • mateřská škola nemá prostory k pronájmům
  • v rámci zvýšení pohybové soběstačnosti dětí vede program Karate-judo instruktor a to pouze 1x týdně v odpoledních hodinách pro děti mateřské školy


Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.