Ceny a platby

• první platba se provádí během měsíce září

• výše platby na dané období bude uvedena v rodičovském rozhraní našich webových stránek

Podrobnosti budou včas uvedeny v samostatné aktualitě týkající se přihlášení na nové rodičovské účty, způsob omlouvání dětí a provádění plateb.

Platbu můžete provést:

Převodem na účet:

• č. účtu 19-3497310277/0100 (číslo účtu naleznete na nástěnce při vchodových dveřích, na www.stránkách školy - Kontakty).

do poznámky platby uvádějte příjmení dítěte (dopsat můžete platba za - školné, stravné, plavání, flétna....)

Hotově:

• u p. ekonomky,bude vypsán termín (písemně na nástěnce).

• p. ekonomku najdete – na mateřské škole Balzacova nebo u nás- boční vchod školní jídelny, možno platit i u hlavní paní kuchařky.

Stanovené ceny:

Dne 29. června 2020 Vám oznamujeme, že od září 2020 dochází z důvodu enormního navýšení cen k úpravě stravného i školného takto:

  • výše stravného - celodenní 36 Kč (přesnídávka - 9 Kč, oběd 20 Kč, svačina 7 Kč)
  • nemléčná dieta - 40 Kč (přesnídávka - 9 Kč, oběd - 24 Kč, svačina - 7 Kč)
  • bezlepková dieta - 48 Kč (přesnídávka - 12 Kč, oběd - 25 Kč, svačina - 11 Kč)
  • bezlepková dieta - odklad školní docházky - 50 Kč (přesnídávka - 13Kč, oběd 26 Kč, svačina - 11 Kč)
  • odklad školní docházky - 38 Kč (přesnídávka - 10 Kč, oběd - 21 Kč, svačina - 7 Kč)
  • výše školného 450 Kč (předškolní děti školné neplatí, odložená školní docházka již také ne)
  • cizí strávníci 60 Kč - výdej obědů do jídlonosičů od 11,00 do 11,15 hod.
  • celodenní strava - ranní svačinka s nápojem, dopolední čerstvé ovoce a zelenina (nabídka se upravuje dle aktuální sezóny), celodenní pitný režim ( fresh džusy, čaje, čistá voda, minerálka...), obědové menu, odpolední svačinka s nápojem

Pronájmy a služby

  • mateřská škola nemá prostory k pronájmům
  • v rámci zvýšení pohybové soběstačnosti dětí vede program Karate-judo instruktor a to pouze 1x týdně v odpoledních hodinách pro děti mateřské školy


Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.