Ceny a platby

• první platba se provádí během měsíce září

• výše platby na dané období bude uvedena v rodičovském rozhraní našich webových stránek

Podrobnosti budou včas uvedeny v samostatné aktualitě týkající se přihlášení na nové rodičovské účty, způsob omlouvání dětí a provádění plateb.


Platbu můžete provést:

Převodem na účet:

• č. účtu 19-3497310277/0100 (číslo účtu naleznete na nástěnce při vchodových dveřích, na www.stránkách školy - Kontakty).

• jako variabilní symbol uveďte jakékoliv číslo (max 10 znaků).

• do poznámky platby uvádějte příjmení dítěte (dopsat můžete platba za - školné, stravné, plavání, flétna....)

Hotově:

• u p. ekonomky,bude vypsán termín (písemně na nástěnce).

• p. ekonomku najdete – na mateřské škole Balzacova nebo u nás- boční vchod školní jídelny, možno platit i u hlavní paní kuchařky.

Stanovené ceny:

• výše stravného - celodenní 31 Kč

• nemléčná dieta - 35 Kč

• bezlepková dieta - 40 Kč

• odklad školní docházky - 33 Kč

• výše školného 400 Kč (předškolní děti školné neplatí, odložená školní docházka již také ne)