MŠ Kosmonautů - odloučené pracoviště

Mateřská škola Havířov Podlesí Balzacova 2/1190

Zřizovatel:

Statutární město Havířov. Příspěvková organizace, která je hrazena z rozpočtu města.

Od roku 1995 je mateřská škola s právní subjektivitou, příspěvková organizace Statutárního města Havířova, zařazená ve školském rejstříku.

Mateřská škola Kosmonautů je od roku 2016 zařazena do mezinárodní sítě Ekoškol.

Ve věci správních rozhodnutí podle zákona č. 500/2005Sb. je oprávněnou úřední osobou ředitelka mateřské školy Mgr. Ivana Potyková

Adresa:

Mateřská škola Havířov-Podlesí Balzacova 2/1190
Balzacova 2/1190,
736 01 Havířov-Podlesí

Úřední hodiny:

ředitelna MŠ
Pondělí v 10:00 – 13:00 hod.

Bankovní spojení:

19-3500090237/0100