Roky předešlé

Letos se nám podařilo uspořádat pro děti a rodiče v duchu Ekoškoly toto:

karneval na téma Mořský svět


Podzimní putování v gumákách kolem řeky Lučiny


Díky iniciativě chůvy Romany ve facebookové soutěži získala naše škola didaktickou pomůcku pro děti s názvem

                                                                        Příběh kapky vody.

                                           

                                           


UŽ JE TADY!

Děti a paní učitelky ze druhé třídy se konečně dočkaly nové kuchyňky. Přály si ji sice už od Ježíška k Vánocům, ale toto jejich přání jim nebylo vyplněno. Jenže kdo si počká, ten .... A tak v polovině února stála ve třídě krásná nová kuchyňka. Ale co teď s tou starou? Je sice už hodně opotřebovaná, ale nemohla by snad posloužit ještě někomu jinému? A stalo se! Paní učitelka Lucka to domluvila s křesťanskou organizací Armáda spásy, která operuje na území města Havířova. Tato organizace nabízí pomoc těm, kteří se ocitli v obtížné životní situaci nebo hledají jakoukoli duchovní pomoc či oporu. Jedno čtvrteční dopoledne přijeli dva silní chlapi, starou kuchyňku naložili do auta a odvezli do jednoho z několika svých sociálních zařízení na území města. A tak jsme našli uplatnění opotřebované kuchyňce u některých ze znevýhodněných osob. Díky tomuto počinu stejně jako vloni zapojili do plnění jednoho ze čtyř pilířů výchovy k udržitelnému rozvoji, který uplatňujeme v edukaci dětí v mezinárodním projektu Ekoškola.

                                        

                                                                                                                                                                autor článku Mgr. Bc. M. Benková


SNAD ÚSMĚV DĚTÍ NA TVÁŘI NAŠE HRAČKY ROZZÁŘÍ

V oblasti plnění sociálního pilíře výchovy k udržitelnému rozvoji jsme toho v letošním školním roce udělali mnohem více než jen darování kuchyňky. Zapojili jsme se do sbírky organizované Fondem Sidus na pomoc  dlouhodobě nemocným dětem nebo dětem s postižením, ale i do výzvy mezinárodní humanitární organizace poskytující pomoc lidem v nouzi.     V prosinci jsme reagovali na výzvu organizace Adra a zapojili se do sběrové akce na podporu sociálně slabých rodin         v Mukačevu v Zakarpatí na Ukrajině. Oslovili jsme děti a jejich rodiče, aby přinášeli do mateřské školy nepotřebné, zachovalé a čisté hračky, se kterými si již nikdo z nich nehraje. Během dvou měsíců se nashromáždila pěkná hromada kostek, stavebnic, aut, panenek a plyšáků, která byla zástupci Adry dne 20. 2. 2020 odvezena. Doufejme, že dětem na Ukrajině hračky od nás udělaly radost.

                                                                  

                                                                                                                                                                          autor článku I. FuniokováNa konci školního roku 2018/2019 se koordinátorka EVVO Mgr. Bc. M. Benková zapojila s dětmi ze 2. třídy a s dětmi z klíčku Ekolínek do soutěže Ekologická škola v Moravskoslezském kraji s jednou z mnoha aktivit environmentálního charakteru. Do této soutěže bylo podáno celkem 52 přihlášek. Velkým překvapením bylo, že výsledková listina obsahovala název naší mateřské školy v sekci referenční list. Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže se uskutečnilo v říjnu 2019 v budově krajského úřadu a škola obdržela Referenční list a výhru 10 000,- korun. Ocenění si v Ostravě převzaly dvě členky školního Ekotýmu.Na konci léta 2019 koordinátorka EVVO Mgr. Bc. M. Benková zkoušela štěstí a zaslala potřebné podklady do další soutěže. Tentokráte do celostátní soutěže Mateřská škola roku. Cílem této soutěže bylo zvýšit zájem dětí, jejich rodičů a pedagogů o prostředí kolem sebe, ale také ocenit dobré nápady, o které není v mateřských školách nouze. Do klání      o titul MŠ roku se přihlásilo 93 mateřských škol z celé České republiky. Konkurence byla opravdu veliká. V této soutěži náš projekt porotu neoslovil a organizátoři poděkovali za účast v ní.