První krok - EKOTÝM

První krok - EKOTÝM

Ekotým je skupina lidí, jehož členové koordinují a pomocí ostatních realizují program Ekoškola. V letošním školním roce čítá náš tým celkem 16 členů, z toho 5 dětí z mateřské školy, 2 chlapce navštěvující základní školu, 3 maminky, paní kuchařku, paní Janu, 2 učitelky (Marcelu a Irenu), paní ředitelku a předsedu ZO ČSOP Havířov.

Ekotým je hnacím motorem na cestě k naplňování cílů programu Ekoškola, protože získává a zpracovává nejen potřebné informace a fakta, ale i názory a představy dětí, rodičů a zaměstnanců mateřské školy.

Ekotým se pravidelně schází, koordinuje činnosti a aktivity vedoucí ke změnám ve škole a jejím okolí. A co je důležité, dlouhodobě motivuje všechny zúčastněné.


Členové Ekotýmu, pracujete skvěle!

Děkuji


UŽ JE TO TADY!

Díky všem členům Ekotýmu se podařilo po dvou letech obhájit škole mezinárodní titul Ekoškola.



Pár fotografií z oslavy:



Ekotým vytvořil společnými silami Ekokodex.

Ekokodex je soubor pravidel, kterými se řídí všichni - děti, rodiče i zaměstnanci školy, aby svým jednáním, chováním, činnostmi a životem vůbec snižoval svůj negativní dopad na životní prostředí.

                                                        

                                                        


Když Ekotým spolu s dětmi ze druhé třídy zjistil, kde všude je ve školce voda a k čemu ji tam potřebujeme, pozval všechny děti a dospělé ze školky a prezentoval své poznatky.

Při tom byl dětmi ze třetí třídy, paní učitelkou z první třídy a paní Janou upozorněn na 3 své nedostatky ve zjišťování. Hned v následujících dnech na upozornění reagoval a chybějící zjištění doplnil.


Na Vánoční besídce Ekotým před všemi hosty představil své vlastní poznatky o vodě




CO VŠECHNO UŽ MÁ EKOTÝM ZA SEBOU

Besídku ke Dni matek a zdobení prostředí školky sázením aksamitníků


Obdarování maminek aviváží vyrobené z vody a dalších ingrediencí, které jsou finančně dostupné a hlavně šetrné k životnímu prostředí.



Velikonoční jarmark a distribuci plátěných pytlíků a tašek ušitých členkami Ekotýmu  a určených k nakupování jako možnost ohleduplnějšího postoje k životnímu prostředí.