Provozní informace

Mateřská škola je zařízena jako škola s celodenním provozem s určenou dobou pobytu pro děti od 6:00 do 16:30.

Denní režim dětí:*

  •   6:00 -   7:00  scházení dětí, spontánní hry a činnosti dětí v určené třídě, přecházení
  •   7:00 - 10:00 spontánní hry a činnosti dětí, práce ve skupinách, řízené didakticky zacílené činnosti, podává se ovoce a zelenina, pitný režim, svačina, hygiena
  • 10:00 - 11:45 pobyt venku případně náhradní činnost v případě špatného počasí, sleduje se smogová situace     
  • 11:45 - 13:00  hygiena, oběd, odpočinek - pohádka, relax, hudba, četba
  • 13:00 - 14:00  průběžné vstávání, klidové zájmové činnosti, programy
  • 14:00 - 15:00  postupné vstávání ostatních dětí, svačinka, zájmové aktivity 
  • 15:00 - 16:30 hry dětí, volné činnosti, postupné odcházení

* režim dne je variabilní a je ho možné upravovat dle aktuálních potřeb dětí či učitelky. Závazné je dodržování časových termínů pro odpočinek a stravování.

Odpolední odpočinek je přizpůsoben potřebám dětí – děti, které odpočívají na lehátku, mají možnost vstávat dříve a věnovat se klidovým činnostem i v době, kdy někteří ještě spí.


Informace pro rodiče nově příchozích dětí 

Vaše dítě nastoupí v září poprvé do školky. Začátek docházky do mateřské školy je zátěžový také pro rodiče. Pokud jste sami úzkostní a máte obavy z toho, jak dítě novou situaci zvládne, bude možná lepší, když bude zpočátku přivádět dítě někdo jiný. Dítě je velmi citlivé a Váš strach dokáže vnímat. Některé děti prožívají změny spojené s příchodem do mateřské školy s pláčem a smutkem při loučení. Postupně se citové projevy uklidní, ale zase se mohou vracet po víkendu nebo několikadenní nepřítomnosti. Některé děti nemají s adaptací prakticky žádný problém, o vše se zpočátku aktivně zajímají, vyzkouší většinu her a hraček a pak náhle přijde období pláče a smutku – co chtělo, to poznalo a teď se chce vrátit zpět do svého domácího prostředí. Velmi Vám pomohou informace od učitelek o chování dítěte během dne, protože dle našich zkušeností naprostá většina dětí, která se s rodičem těžce loučí, jsou brzy po jejich odchodu aktivní a neprojevují se lítostivě a uzavřeně. Prosíme Vás, abyste si první den udělali čas a pobyli se svým dítětem aspoň chvíli ve třídě- pro Vás i pro dítě je to významný a zároveň náročný den. Pokuste se první den přijít do 8,00 hodin. Pro snadnější adaptaci doporučujeme dítě v prvních dnech nenechávat samo hned celý den, ale to už záleží pouze na Vás a Vašem dítěti, paní učitelky Vám rády poradí. Když se budete s dítětem ve třídě loučit, udělejte to krátce a „bezbolestně“, dobu loučení neprotahujte. Pokud bude dítě plakat, buďte přívětiví, ale rozhodní. Z našich zkušeností víme, že mnohdy rodič snáší odloučení hůř než dítě a přenáší na něj své obavy. Je to pro Vás těžké, ale překonejte se, neboť dítěti adaptaci jen zhoršíte. Domluvte se se svým dítětem, v kolik hodin si ho vyzvednete a ukažte mu, že se na shledání s ním těšíte.


Seznam věcí, které dítě potřebuje v MŠ: 

• Pevné papučky s bílou podrážkou – ne nazouváky ani crocsy!

• Pohodlné oblečení do třídy – tričko, tepláky, ponožky. Oblečení přizpůsobte teplotám, dítě je při hře v pohybu, ať není „přehřáté“.

• Do spodní části šatnového bloku připravte dětem oblečení na vycházky. Věci, o kterých víte, že Vám nebude vadit zašpinění, poničení…, totéž platí o obuvi.

• Do kapsářů můžete dát náhradní oblečení pro případ „malé nehody“-spodní prádlo, tričko, ponožky.

• Podepsaný malý hrníček pro pitný režim – porcelánový nebo plastový.

• Pyžamko

• Hygienické potřeby – balení papírových kapesníků (i v krabičce), desinfekční tekuté mýdlo do dávkovače, papírové ubrousky, vlhčené ubrousky, toaletní papír

• Repelent – na klíšťata a komáry

• Balení kancelářských papírů – nově příchozí děti • Tuhé lepidlo v tyčince (Kores, Herkules)

• Plastelína (KOOH-I-NOR) ve vlastní podepsané krabičce


Prosíme Vás o podepsání věcí, v případě záměny či ztráty je někdy velmi těžké zatoulané věci dohledat. Není v našich silách si zapamatovat, co mělo dítě v ten den na sobě, co komu patří. A děti si věci převážně nepoznají. Většinou nám vše odsouhlasí …“to je moje…“