Prázdninový provoz

Vážení rodiče,


v příštím týdnu začíná prázdninový provoz, tzn., že mateřská škola je v běžném provozu do 30.6. 

  • od 1.7. do 29.7. bude v provozu MŠ Kosmonautů pro přihlášené děti v běžném čase od 6,00 do 16,30 hod.

Děti budou ve svých třídách, v případě menší docházky se budou děti spojovat. 

Vzhledem k vysokému počtu přihlášených dětí počítáme s tím, že ráno pojedou 3 třídy a odpoledne 2 třídy. Informace budete mít dostupné opět na vstupních dveřích do MŠ.

  • od 1.8. do 24.8. bude v provozu MŠ Balzacova - děti budou rozděleny do tříd, informace opět na vstupních dveřích do MŠ. Provoz školky je stejný jako u nás.

Údaje o vyzvedávání dětí budou předány p. zástupkyni na MŠ Balzacova, proto, jestli máte změny v telefonních číslech nebo kontaktních osobách, urychleně to nahlaste ve svých třídách. Pokud dotyčný nebude zapsán v tabulce, nebude dítě osobě předáno.

Obě mateřské školy budou v době od 25.8. do 31. 8. uzavřeny.

V průběhu prázdnin budou probíhat drobné opravy, nátěry hracích prvků na školní zahradě a klasický velký úklid školky.

Nový školní rok začíná ve čtvrtek 1. září.


Vážení rodiče,


dovolte, abych Vám jménem celého kolektivu mateřské školy popřála krásné a pohodové prázdniny a zároveň Vám poděkovala za spolupráci a přátelskou atmosféru, která v naší školce panuje. Vážíme si Vašich krásných slov, když jste spokojení a líbí se Vám u nás.

Školáčkům přeji vykročení pravou nohou do další etapy jejich života.


Krásné slunečné dny a odpočiňte si od všedních starostí!


Ivana Potyková