PLATBA ZA PLAVÁNÍ

PLATBA ZA PLAVÁNÍ

CENA ZA PLAVÁNÍ PLUS DOPRAVA JE PRO JEDNO DÍTĚ 1181 KČ

PLATBU ZASÍLEJTE VÝHRADNĚ NA ÚČET MŠ S VARIABILNÍM SYMBOLEM


Variabilní symbol - MŠK 201002


Číslo účtu: 131-296980297/0100