Malí inženýři

Opravdu zvládnou děti přečíst technický výkres a přenést ho na podložku Lega? Zvládnou!

Budou vědět, jak zavést do domu vodovod, kanalizaci a elektřinu podle výkresu? Budou!

Jsou to přece MALÍ INŽENÝŘI!