Co je to?

ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

Analýza je jeden ze sedmi kroků v programu Ekoškola. Znamená zjišťování současného stavu školy ve vybraných tématech. Našim aktuálním ekotématem je "JÍDLO".

Analýza probíhá zároveň s tvorbou Plánu činností, realizací aktivit a hodnocením jejich průběhu.

Rodiče společně s dětmi hledali silné a slabé stránky stravování v naší MŠ a hledali způsoby jeho vylepšení. Děti zjišťovaly názory kamarádů např. na to, co jim ve školce chutná a co ne a ptaly se paní kuchařky, jaké bylinky by v kuchyni nejvíce využila. Přemýšlelo se také o tom, co by se na naší školní zahradě dalo ještě vypěstovat. To vše bylo vodítkem pro tvorbu plánu činností.
ROKY PŘEDEŠLÉ

V letech předešlých byla našim hlavním ekotématem VODA


Ekotým zjišťoval, zda čistící prostředky na utírání stolů jsou šetrné k životnímu prostředí či nikoli. Správnou odpověď hledal u paní Jany.

 

Dále zjišťoval, zda prací prostředky, které se ve školce používají k praní prádla jsou ohleduplné k životnímu prostředí nebo ne. Zabýval se otázkou, jaké prádlo vůbec se pere ve školce. 

                                                

                                                                            


jak to vypadá u paní kuchařky v kuchyni? Čím myje nádobí, čistí lednice nebo myčky? My to chceme vidět na vlastní oči!

                                               


Má školka okap? To zjišťovaly všechny děti. Můžeme ve školce zachycovat dešťovou vodu? Kam odtéká dešťová voda teď?

                                               


To jsou naše výsledky z analýzy. Zpracovali je členové Ekotýmu - děti spolu se svými staršími sourozenci a  rodiči.

                          Všechny můžete vidět na nástěnce ve vestibulu školky.


Výstupem analýzy je seznam silných a slabých stránek školy, který slouží jako důležitý podklad pro realizaci dalšího kroku a tím je Plán činností.

                                           

                                         

Máme to hotovo! Teď už zbývá jen seznámit všechny zájemce s našimi výsledky.