Co je to?

Analýza je jeden ze sedmi kroků v programu Ekoškola. Znamená zjišťování současného stavu školy ve vybraných tématech. U nás letos v tématu VODA. Analýza probíhá zároveň s tvorbou Plánu činností, realizací aktivit a hodnocením jejich průběhu.


Ekotým zjišťoval, zda čistící prostředky na utírání stolů jsou šetrné k životnímu prostředí či nikoli. Správnou odpověď hledal u paní Jany.

 

Dále zjišťoval, zda prací prostředky, které se ve školce používají k praní prádla jsou ohleduplné k životnímu prostředí nebo ne. Zabýval se otázkou, jaké prádlo vůbec se pere ve školce. 

                                                

                                                                            


jak to vypadá u paní kuchařky v kuchyni? Čím myje nádobí, čistí lednice nebo myčky? My to chceme vidět na vlastní oči!

                                               


Má školka okap? To zjišťovaly všechny děti. Můžeme ve školce zachycovat dešťovou vodu? Kam odtéká dešťová voda teď?

                                               


To jsou naše výsledky z analýzy. Zpracovali je členové Ekotýmu - děti spolu se svými staršími sourozenci a  rodiči.

                          Všechny můžete vidět na nástěnce ve vestibulu školky.


Výstupem analýzy je seznam silných a slabých stránek školy, který slouží jako důležitý podklad pro realizaci dalšího kroku a tím je Plán činností.

                                           

                                         

Máme to hotovo! Teď už zbývá jen seznámit všechny zájemce s našimi výsledky.