STÁVKA

Vážení rodiče,

není pochyb o tom, že ani vy jste neunikli informacím o stávce chystané školskými odbory na pondělí 27. listopadu 2023.

V rámci naší ZŠ a MŠ F. Hrubína Havířov-Podlesí někteří zaměstnanci využili svého práva na stávku, proto ředitel školy rozhodl na základě posouzení provozních podmínek o:

1) přerušení provozu dne 27. listopadu 2023 na odloučených pracovištích

     a) MŠ Balzacova

     b) MŠ Kosmonautů

2) vyhlášení volného dne (“ředitelského volna“) z provozních důvodů na ZŠ F. Hrubína.

V naší organizaci považujeme za zásadní pro vyhlášení stávky následující důvody:

1) hrozící snížení již tak nevelkých platů nepedagogických zaměstnanců (uklízečky, kuchařky, školníci).

2) omezení výuky snížením tzv. PHmax, což je ukazatel, dle kterého jsou školám poskytovány finanční prostředky na pedagogické pracovníky. Naše škola v tuto chvíli využívá svůj PHmax na 100% a jeho snížením by se zařadila mezi nejvíce postižené školy. Znamenalo by to zejména rušení dělených hodin, což by mělo za následek zhoršení výuky a logicky by došlo k propouštění na pozicích pedagogických pracovníků.

Věříme, že uvedené kroky chápete.


                                                                                 Mgr. Tomáš Ptáček ředitel ZŠ a MŠ