Krok třetí - Plán činností

Plán činností určuje postup vedoucí k ekologizaci mateřské školy a ke zlepšení jejího prostředí a okolí. Tento plán si vytváří každá škola sama na základě silných a slabých stránek zjištěných v Analýze. Ukazuje dětem i dospělým, že ke splnění některých cílů vede i několik úkolů. Důležité je, že se na jeho tvorbě podílí celý Ekotým. Plán činností se v průběhu času vyvíjí, doplňuje, upřesňuje, popřípadě mění.

V letošním školním roce se věnujeme tématu voda. Našim hlavním cílem je:

PŘIBLÍŽIT DĚTEM VODU JAKO JEDNU ZE SOUČÁSTÍ NEŽIVÉ PŘÍRODY, KTERÁ JE DŮLEŽITÁ PRO

                                                ČLOVĚKA A ŽIVOT NA PLANETĚ ZEMI VŮBEC.


 Tento cíl je rozdělen do tří menších cílů, a to:

1. Zachytávat dešťovou vodu

                                                     


2. Využít vodní toky v okolí ke hrám, poznávání a bádání


3. Seznámit s tématem voda rodiče a veřejnost

                                                          


Další úkoly, kterými chceme dosáhnou cílů jsou:

Namalovat pravidla pro užívání vody ve školce.

Zjistit, kde všude ve školce je voda a k čemu ji potřebujeme.

Vymyslet, vytvořit, nainstalovat prvek k zachytávání dešťové vody.

Využívat dešťovou vodu.

Prostřednictvím telefonického rozhovoru se dozvědět,

z jakého zdroje získává školka pitnou vodu.

Získat informace o cenách ekologicky šetrných čistících prostředcích a

možnosti nákupu pro potřeby školy.