Informace pro rodiče nově příchozích dětí

Informace pro rodiče nově příchozích dětí

Vážení rodiče nově příchozích dětí,

Vaše dítě nastoupí v pondělí 2. 9. poprvé do školky. Začátek docházky do mateřské školy je zátěžový také pro rodiče. Pokud jste sami úzkostní a máte obavy z toho, jak dítě novou situaci zvládne, bude možná lepší, když bude zpočátku přivádět dítě někdo jiný. Dítě je velmi citlivé a Váš strach dokáže vnímat. Některé děti prožívají změny spojené s příchodem do mateřské školy s pláčem a smutkem při loučení. Postupně se citové projevy uklidní, ale zase se mohou vracet po víkendu nebo několikadenní nepřítomnosti. Některé děti nemají s adaptací prakticky žádný problém, o vše se zpočátku aktivně zajímají, vyzkouší většinu her a hraček a pak náhle přijde období pláče a smutku – co chtělo, to poznalo a teď se chce vrátit zpět do svého domácího prostředí. Velmi Vám pomohou informace od učitelek o chování dítěte během dne, protože dle našich zkušeností naprostá většina dětí, která se s rodičem těžce loučí, jsou brzy po jejich odchodu aktivní a neprojevují se lítostivě a uzavřeně.

Prosíme Vás, abyste si první den udělali čas a pobyli se svým dítětem aspoň chvíli ve třídě- pro Vás i pro dítě je to významný a zároveň náročný den. Pokuste se první den přijít do 8,00 hodin. Pro snadnější adaptaci doporučujeme dítě v prvních dnech nenechávat samo hned celý den, ale to už záleží pouze na Vás a Vašem dítěti, paní učitelky Vám rády poradí.

Když se budete s dítětem ve třídě loučit, udělejte to krátce a „bezbolestně“, dobu loučení neprotahujte. Pokud bude dítě plakat, buďte přívětiví, ale rozhodní. Z našich zkušeností víme, že mnohdy rodič snáší odloučení hůř než dítě a přenáší na něj své obavy. Je to pro Vás těžké, ale překonejte se, neboť dítěti adaptaci jen zhoršíte.

Domluvte se se svým dítětem, v kolik hodin si ho vyzvednete a ukažte mu, že se na shledání s ním těšíte.