Seznam přijatých dětí - školní rok 2022/2023

Pro školní rok 2022/2023 byli přijati tito uchazeči pod přiděleným registračním číslem:

32/22, 26/22, 2/22, 4/22, 30/22, 7/22, 24/22, 9/22, 13/22, 33/22, 6/22, 1/22, 28/22, 5/22, 21/22


První schůzka k základním informacím o docházce do mateřské školy a její organizaci se uskuteční dne 21.června 2022 v 15,30 hodin ve třídě Hvězdiček (přízemí).


V Havířově dne 16. května 2022

Mgr. Ivana Potyková